Radomski Informator Medyczny

BIOPSJE

Biopsje wykonywane przez lekarza specjalistę, w gabinetach przystosowanych do tego celu w mieście Radom, a ogłaszającego się w naszej gazecie, dają doskonałe efekty diagnostyczne.
więcej

Copyright © 2024